חלק מהריפוי הוא הרצון להירפא

חלק מהריפוי הוא הרצון להירפא

חלק מהריפוי הוא הרצון להירפא